Blogs

Pragmatisme en strategievorming

Beste Leike, Ja, die korte klap, die instant behoeftebevrediging, dat niet denken maar voelen, die angst om iets te zeggen wat geen draagvlak heeft, dat ongeduld, die trots op geen visie hebben en daar dan weer mee koketteren, dat is wel een heel erg bedreigende kwaal van deze tijd. De samenleving scheurt in tweeën, tussen Trump en […]